Välkommen till JB VVS Teknik!

Vi finns här för er som behöver fackmässig yrkeshjälp.

Vad vi gör

JB VVS Teknik finns till hands för VVS-installationer, service och underhåll, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnationer eller rotjobb. Vi utför jobb åt privatpersoner, företag och föreningar. Med fullutrustad servicebil så utför vi jobb över hela storstockholm. Vi utför även gratis besök på plats för att klarlägga vad just du behöver hjälp med och kan komma med ett kostnadsförslag.

Välkommen till JB VVS Teknik!
Vi finns här för er som behöver fackmässig yrkeshjälp.

Vad vi gör

JB VVS Teknik finns till hands för VVS-installationer, service och underhåll, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnationer eller rotjobb. Vi utför jobb åt privatpersoner, företag och föreningar. Med fullutrustad servicebil så utför vi jobb över hela storstockholm. Vi utför även gratis besök på plats för att klarlägga vad just du behöver hjälp med och kan komma med ett kostnadsförslag.

Auktoriserad

JB VVS Teknik är självklart ett auktoriserat företag. Vi är med i säker vatteninstallation, utfört kurs i byggregler och har heta arbeten certifikat.

Fuktskador

Vi har de rätta kontakterna vid fuktskador. Gamla golvbrunnar, rörmatningar, tätskikt eller akuta läckage kan göra stor skada. JB VVS Teknik har kontakterna du behöver vid misstankar om fukt. Detta gör att en VVS-Installatör och en fukttekniker kan komma på plats efter ett läckage, detta kan vara till stor hjälp!

Rörarbeten

Att göra ett byte av en toalett eller blandare kanske låter enkelt för vissa, men en felmonterad koppling eller anslutning kan göra stora skador! Låt en certifierad VVS-Montör som har rätt kunskap utföra rörarbetena för säkerheten.

Om JB VVS Teknik

JB VVS Teknik är en mindre firma från Stockholm, detta gör att vi får en god relation till våra kunder och de lär snabbt att känna oss. Vi har även ett väldigt gott samarbete med ett par utvalda rörfirmor från Stockholm som gör att vi snabbt kan få hjälp vid behov under perioder då det är mycket jobb. Vi har även ett dagligt samarbete med företag som utför våtrumsarbeten och snickerijobb och detta gör att vi kan komma med helhetslösningar vid till exempel en badrumsrenovering eller köksrenovering.

Ägare av företaget är Jonas Beckman. Har tidigare jobbat på centrala företag i Stockholm och har vid tidigt skede fått hålla i både nyproduktioner, stambyten och mindre jobb och har därför snabbt lärt sig hur jobben ska hanteras och planeras. Idag finner du Jonas Beckman VVS-Teknik som en mindre firma med oftast 1 eller 2 man ute, detta gör att vi känner våra kunder väl.